תנאי ההשכרה

:שלבי השכירות החשובים
בחירת השמלה·
התאמה·
"רמות ההשכרה: "בסיסית", "עם ליווי", "לוק מלא", "יופי מקצה לקצה", "עיצוב האירוע·
חוזה השכרה: חתימה ותשלום·
תנאי ההחזרה של השמלה·עגלת קניות